Google+ LinkedIn

Řehole a stanovy sester řádu sv. Dominika z Konglogerace blahosl. Markéty uherské