Google+ LinkedIn

Vévodství Korutany a Krajina v geograficko-statistickém i historickém přehledu