Google+ LinkedIn

Zrušení řádu jesuitského roku 1773 od papeže Klementa XIV.