Google+ LinkedIn

Chov dobytka hovězího, jeho důležitost a zvelebení