Živočišstvo a chovatelství1 2 3
Josef Dumek
Drůbežnictví
nakladatel:
Alois Hynek
1881
zobrazit a stáhnout / 5,1 MB
Tomáš Přikryl
O chovu koní
nakladatel:
Hospodář moravský
1864
zobrazit a stáhnout / 1,9 MB
A. Muťovský; K. Sajó
Včela medonosná a její chov
nakladatel:
Zemědělské knihkupectví
1919
zobrazit a stáhnout / 1,8 MB
Bohumil Bauše
Drůbež
nakladatel:
Alois Hynek
1899
zobrazit a stáhnout / 15,2 MB
Antonín Frič
České ryby
nakladatel:
František Řivnáč
1859
zobrazit a stáhnout / 2,7 MB
Jan N. Woldřich; František Bayer
Zoologie pro vyšší třídy středních škol
nakladatel:
Alfred Hölder
1900
zobrazit a stáhnout / 11,8 MB
Josef Bezdíček
Ovce a plemena jejich
nakladatel:
Hospodá
1885
zobrazit a stáhnout / 2,8 MB
J.L. Bucek
O českých rybách a chytání jich na udici
nakladatel:
V.P. Nešněra
1889
zobrazit a stáhnout / 3 MB
Antonín Frič
Evropské ptactvo
nakladatel:
nákl. vlastním
1871
zobrazit a stáhnout / 3,5 MB
Václav Otakar Poláček
Chov dobytka hovězího, jeho důležitost a zvelebení
nakladatel:
F. Kytka
1883
zobrazit a stáhnout / 4,9 MB
Karel Hrubý
Chov vepřového dobytka
nakladatel:
A.Reinwart
1897
zobrazit a stáhnout / 7,2 MB
Antonín Nosek
Ryby mořské a sladkovodní
nakladatel:
I.L. Kober
1909
zobrazit a stáhnout / 25,1 MB
Karel Kněžourek
Velký přírodopis ptáků, díl první
nakladatel:
I.L. Kober
1910
zobrazit a stáhnout / 23 MB
Karel Kněžourek
Velký přírodopis ptáků, díl druhý
nakladatel:
I.L. Kober
1912
zobrazit a stáhnout / 31,1 MB
František Švácha
Přírodopis živočišstva
nakladatel:
I.L. Kober
1876
zobrazit a stáhnout / 9,3 MB
František Živanský
Obsah přednášek o průmyslném včelařstvi
nakladatel:
Včelařský spolek moravský
1869
zobrazit a stáhnout / 4,6 MB
Jiří Janda
ZOO: O zoologických zahradách a životě v nich
nakladatel:
Nakladatelství a knihkupectví učitelstva československého
1927
zobrazit a stáhnout / 7,5 MB
Karel Exler
Molýlové
nakladatel:
I.L. Kober
1898
zobrazit a stáhnout / 11,2 MB
František Dlouhý
Brouci
nakladatel:
I.L. Kober
1911
zobrazit a stáhnout / 6,5 MB
František Vohnout
Včelařova čítanka: soubor vědomostí týkajících se chovu včely medonosné
nakladatel:
Zemský ústřední včelařský spolek
1909
zobrazit a stáhnout / 39,7 MB
Antonín Frič
Korýši země české
nakladatel:
Edvard Grégr
1868
zobrazit a stáhnout / 5,6 MB
Josef Černý
Bažantnictví
nakladatel:
nákladem vlastním
1864
zobrazit a stáhnout / 0,4 MB
Josef Kafka
Hlodavci země české žijící i fossilní
nakladatel:
František Řivnáč
1892
zobrazit a stáhnout / 4,0 MB
Kapesní atlas pěvců
nakladatel:
Emil Šolc
zobrazit a stáhnout / 1,2 MB
Štěpán Soudek
Mravenci
nakladatel:
Československé společnost entomologické
1922
zobrazit a stáhnout / 3,2 MB
František Dvořák
Návod ku chytání ryb s popisem ryb českých
nakladatel:
nákladem vlastním
1891
zobrazit a stáhnout / 0,5 MB
Antonín Frič
Umělé pěstování ryb v Čechách
nakladatel:
František Řivnáč
1875
zobrazit a stáhnout / 1,1 MB
Václav Jakš
Včelař začátečník
nakladatel:
Zem. ůstř. spolek včelařský
1902
zobrazit a stáhnout / 2,0 MB
Josef Kafka
Pamětní spis o zoologické a akklimatační zahradě v Praze
nakladatel:
Družstvo zoologické a akklimatační zahrady
1899
zobrazit a stáhnout / 1,3 MB
Tomáš Matyáštík, Vítězslav Bičík, Libor Řehák
Jezevec lesní, jeho biologie a význam v ekosystému
nakladatel:
Venator
2000
zobrazit a stáhnout / 8,5 MB
1 2 3