Google+ LinkedIn

Přehled postupu pruských armád v Čechách a plán bitvy u Hradce Králové 1866