Česká historie1 2 3 4 5
Ignat Hermann
Pražské ghetto
nakladatel:
Česká grafická společnost
1902
zobrazit a stáhnout / 8,9 MB
Václav Schulz
Příspěvky k dějinam moru v zemích českých z let 1531-1746
nakladatel:
Česká akademie císaře Františka Josefa
1901
zobrazit a stáhnout / 8,8 MB
Josef Pekař
Žižka a jeho doba, díl 1.
nakladatel:
Vesmír
1933
zobrazit a stáhnout / 10,5 MB
Josef Pekař
Žižka a jeho doba, díl 2.
nakladatel:
Vesmír
1928
zobrazit a stáhnout / 9,5 MB
Josef Pekař
Žižka a jeho doba, díl 3.
nakladatel:
Vesmír
1930
zobrazit a stáhnout / 10,1 MB
Josef Pekař
Žižka a jeho doba, díl 4.
nakladatel:
Vesmír
1933
zobrazit a stáhnout / 11 MB
Josef Pekař
Dějiny československé
nakladatel:
Historický klub
1922
zobrazit a stáhnout / 12,9 MB
Viktor Katz
O chronologii denáru Boleslava I. a Boleslava II.
nakladatel:
Numismasmatická společnost československá
1935
zobrazit a stáhnout / 27 MB
Martin Kolář
Českomoravská heraldika
nakladatel:
Česká akademie císaře Františka Josefa
1902
zobrazit a stáhnout / 11,1 MB
August Sedláček
Českomoravská heraldika
nakladatel:
Česká akademie věd a umění
1925
zobrazit a stáhnout / 40 MB
Josef Pekař
O povstání kralevice Přemysla proti králi Václavovi I.
nakladatel:
Vyšehrad
1941
zobrazit a stáhnout / 0,5 MB
J.K. Hraše
Zemské stezky, strážnice a brány v Čechách
nakladatel:
nákl. vlastním
1885
zobrazit a stáhnout / 6,7 MB
Josef Hladík
Praehistorické hradisko a pohřebiště u Obřan
nakladatel:
Museum Francisceum — Annales
1898
zobrazit a stáhnout / 2,7 MB
Kamil Krofta
Čechy do válek husitských
nakladatel:
Vesmír
1930
zobrazit a stáhnout / 4,9 MB
Karel Fiala
Hrad pražský v době románské
nakladatel:
Společnost přátel starožitností
1933
zobrazit a stáhnout / 0,9 MB
Sergej Germanovič Puškarev
Městský stav a městské zřízení v Čechách v 14. a 15. století
nakladatel:
Ruská svobodná univerzita v Praze
1938
zobrazit a stáhnout / 1,5 MB
Adolf Srb
Šedesát let politického zápasu o práva národa českého, 1848-1908
nakladatel:
František Šimáček
1908
zobrazit a stáhnout / 6,2 MB
Hanuš Kuffner
Bitva u Lipan 30. května 1434
nakladatel:
Sokol
1899
zobrazit a stáhnout / 2,5 MB
Vácslav Řezníček
Přemyslovci
nakladatel:
nákl. vlastním
1898
zobrazit a stáhnout / 4,1 MB
Otakar Jedlička
Boje v Čechách a na Moravě roku 1866, díl I.
nakladatel:
F & V Hoblík
1883
zobrazit a stáhnout / 6,3 MB
Otakar Jedlička
Boje v Čechách a na Moravě roku 1866, díl II.
nakladatel:
F & V Hoblík
1883
zobrazit a stáhnout / 4 MB
Otakar Jedlička
Boje v Čechách a na Moravě roku 1866, díl III.
nakladatel:
F & V Hoblík
1883
zobrazit a stáhnout / 3,9 MB
Albín Stocký
Čechy v pravěku
nakladatel:
Melantrich
1923
zobrazit a stáhnout / 7,7 MB
J.F. Karas
Česká vojna 1618-1620
nakladatel:
František Švejda
?
zobrazit a stáhnout / 1,7 MB
Vilém Mathesius a kol.
Co daly naše země Evropě a lidstvu
nakladatel:
Sfinx
1940
zobrazit a stáhnout / 18,9 MB
František X. Kryštůfek
Zřízení pražského arcibiskupství
nakladatel:
nákl. vlastním
1898
zobrazit a stáhnout / 1,9 MB
Béda Dudík
Dějiny knihtiskařství na Moravě od vzniku jeho až do roku 1621
nakladatel:
nákl. vlastním
1876
zobrazit a stáhnout / 1,7 MB
Karel Vladislav Zap
Dějiny panování Karla IV.
nakladatel:
I.L. Kober
1894
zobrazit a stáhnout / 10,9 MB
Antonín Rybička
Královéhradecké rodiny erbovní
nakladatel:
Královská česká společnost nauk
1873
zobrazit a stáhnout / 1,6 MB
Alois Vojtěch Šembera
Páni z Boskovic a potomní držitelé hradu boskovického na Moravě
nakladatel:
nákl. vlastním
1870
zobrazit a stáhnout / 7 MB
1 2 3 4 5