Cukrovarnictví


Výroba cukru a pěstování cukrové řepy přineslo českým zemím důležitý hospodářský vzestup a cukrovarnictví se stalo stěžejním průmyslovým odvětvím 19. a 20. století. Napoleonova blokáda kontinentu přiměla průmyslníky hledat náhradu za notně předraženou cukrovou třtinu. Tyto první cukrovary po Napoleonově pádu pro svoji neefektivnost záhy zanikly, avšak obliba levného cukru znamenala novou výzvu pro podnikatele, a tak od 30. let 19. století začaly vznikat cukrovary nevídaným tempem, kdy téměř o půl století později jich jenom na našem území bylo v provozu přes 200. Postupující technologie a konkurence tento stav v období samostatného Česloslovenska zredukolaly asi na polovinu. Ani další historická období tomuto průmyslu nepřály. V období komunistické nadvlády jich bylo několik desítek (60-70), následné uvolnění tržního hospodářství po změně režimu (a především po privatizaci) znamenalo opět pokles počtu cukrovarů na polovinu. Od konce prvního desetiletí 21. století je u nás v provozu pouhých 7 cukrovarů patřící pětici firem...


Další knihy zabývající se cukrovarnictvím naleznete v kapitole "řemeslo a výroba" .