Google+ LinkedIn

Městský stav a městské zřízení v Čechách v 14. a 15. století