Google+ LinkedIn

O poddanství a robotě v zemích českých