Cestopis a zeměpis1 2 3 4
Alois Musil
Pod Himalajemi - Nový Indie
nakladatel:
Melantrich
1936
zobrazit a stáhnout / 16,8 MB
William Howitt
Potulky po Austrálii
nakladatel:
J. Kytka
1898
zobrazit a stáhnout / 12,1 MB
G.H.K.
Průvodce po Švýcarsku
nakladatel:
Švýcarská úřední cestovní kancelář
1928
zobrazit a stáhnout / 10,1 MB
Theodor Kašpárek
Sibiř
nakladatel:
Jednota československých matematiků a fyziků v Praze
1930
zobrazit a stáhnout / 8,7 MB
Enrique Stanko Vráz
Světem letem - sbírka fotografií nejznámnějších měst, krajin a uměleckých děl
nakladatel:
Jos. R. Vilímek
1897
zobrazit a stáhnout / 223 MB
Josef Kořenský
V Siamu a Číně
nakladatel:
J. Otto
1909
zobrazit a stáhnout / 7,9 MB
Čeněk Šulc
Amsterdam a okolí (Šulcův ilustrovaný průvodce)
nakladatel:
Čeněk Šulc a spol.
1911
zobrazit a stáhnout / 5,4 MB
Alois Musil
Pod ochranou Núriho
nakladatel:
Českomoravské podniky tiskařské a vydavatelské
1929
zobrazit a stáhnout / 32 MB
Jiří Guth
Skizzy ze Švédska a Finska
nakladatel:
E. Beaufort
1903
zobrazit a stáhnout / 7,8 MB
Alois Musil
Tajemná Amra
nakladatel:
Novina
1932
zobrazit a stáhnout / 46,6 MB
Florencie (Šulcův ilustrovaný průvodce)
nakladatel:
Čeněk Šulc a spol.
?
zobrazit a stáhnout / 4,1 MB
František Koláček
Evropa po stránce antropogeografické a politicky zeměpisné
nakladatel:
Sfinx
1928
zobrazit a stáhnout / 22 MB
Juhani Aho
Kniha o Finsku
nakladatel:
J. Otto
1901
zobrazit a stáhnout / 3,6 MB
Gustav Winter
Kniha o Francii
nakladatel:
Aventinum
1930
zobrazit a stáhnout / 22,3 MB
Karel Adámek
Národohospodářské rozhledy z Uher
nakladatel:
Michael Em. Holakovský
1901
zobrazit a stáhnout / 8,3 MB
1 2 3 4