Historie1 2 3 4
Ed. Krasts
Lotyšský národ a Republika lotyšská
nakladatel:
Lidové knihtiskárny A. Němec a spol.
1925
zobrazit a stáhnout / 1,4 MB
František Brdlík
O vzniku práv městských v Německu
nakladatel:
Knihtiskárna a kamenotiskárna společenstva
1888
zobrazit a stáhnout / 1,7 MB
Ladislav Brtnický
Topografie starověkého Říma
nakladatel:
Česká akademie věd a umění
1925
zobrazit a stáhnout / 20,4 MB
Pavel Volný
Bitva u Hradce Králové
nakladatel:
Jan Pospíšil
1891
zobrazit a stáhnout / 1,5 MB
Henri Pirenne
Středověká města
nakladatel:
Historický klub
1928
zobrazit a stáhnout / 6 MB
Lubomír Niederle
Příspěvky k vývoji byzantských šperků ze IV. - X. století
nakladatel:
Česká akademie věd a umění
1930
zobrazit a stáhnout / 5,9 MB
Nikolaj Aleksejevič Sokolov
Zavraždění carské rodiny - dokumenty a vyšetřování
nakladatel:
Josef Šrámek
1926
zobrazit a stáhnout / 17,9 MB
Konstantin Josef Jireček
Dějiny národa bulharského
nakladatel:
Bedřich Tempský
1876
zobrazit a stáhnout / 16,6 MB
Bedřich Mendl
Sociální krise a zápasy ve městech čtrnáctého věku
nakladatel:
Klub historický
1926
zobrazit a stáhnout / 7,4 MB
Antonín Gindely
Gindelyho dějepis všeobecný: Věk starý
nakladatel:
Bedřich Tempský
1876
zobrazit a stáhnout / 3,6 MB
Antonín Gindely
Gindelyho dějepis všeobecný: Věk střední
nakladatel:
Bedřich Tempský
1876
zobrazit a stáhnout / 4,8 MB
Antonín Gindely
Gindelyho dějepis všeobecný: Věk nový
nakladatel:
Bedřich Tempský
1877
zobrazit a stáhnout / 4,4 MB
Čeněk Zíbrt
Dějiny hry šachové v Čechách od dob nejstarších až po náš věk
nakladatel:
nákl. vlastním
1888
zobrazit a stáhnout / 1,1 MB
Emil Kaláb
Bitva tří císařů
nakladatel:
Antonín Odehnal
1928
zobrazit a stáhnout / 1,9 MB
Josef Jiří Stankovský
Odboj Nizozemska proti Filipu II.
nakladatel:
Nákladem spolku pro vydávání laciných knih českých
1872
zobrazit a stáhnout / 4,3 MB
Alois Dostál
Königsmark, vůdce Švédů před Prahou
nakladatel:
 
1877
zobrazit a stáhnout / 2,8 MB
Karel Svoboda
Historický vývoj pojišťovnictví
nakladatel:
Sdružení českoslovanského úřednictva ústavú peněžních
1910
zobrazit a stáhnout / 2,6 MB
Ladislav Kotík
Průlom v Artois dne 9. května 1915
nakladatel:
Čsl. vědecký ústav vojenský
1924
zobrazit a stáhnout / 1,4 MB
Hipolyt Boczkowski
Z dějin Ukrajiny a ukrajinského obrození
nakladatel:
Čas
1919
zobrazit a stáhnout / 1 MB
Jan Wagner
Čeští osadníci v Severní Americe
nakladatel:
Alois Hynek
1887
zobrazit a stáhnout / 1 MB
František Groh
Topografie starých Athen
nakladatel:
Česká akademie
1909
zobrazit a stáhnout / 17,5 MB
Edmund Chaura
Válka prusko-rakouská 1866
nakladatel:
A. Píša
1902
zobrazit a stáhnout / 2,9 MB
G.J.Caesar
Zápisky o válce gallské
nakladatel:
A. Storch
1882
zobrazit a stáhnout / 6 MB
K.Buchtela, L.Niederle
Rukověť české archeologie
nakladatel:
Jan Laichter
1910
zobrazit a stáhnout / 11,6 MB
Karel Cumpfe
Kulturní obrázky ze starého Řecka
nakladatel:
F. Kytka
1896
zobrazit a stáhnout / 8,3 MB
Karla Bufková-Wanklová
Po stopách slovanských na Rujaně
nakladatel:
Kramář a Procházka
1900
zobrazit a stáhnout / 0,5 MB
Sidney Whitman
Židé v Rakousku
nakladatel:
Josef Jirman
1897
zobrazit a stáhnout / 0,3 MB
Karel Frič
Poláci a Češi
nakladatel:
Karel Frič
1863
zobrazit a stáhnout / 1,5 MB
Jan Lepař
Politický atlas k všeobecným dějinám starého věku
nakladatel:
I.L. Kober
1870
zobrazit a stáhnout / 1,9 MB
Arkadyj Životko
Sovětské Rusko a Ukrajina
nakladatel:
Pomocný výbor pro hladovějící na Ukrajině
1933
zobrazit a stáhnout / 1,2 MB
1 2 3 4