Historie1 2 3 4
Josef Šusta
Dějiny nového věku : dějiny Evropy 1812-1870
nakladatel:
Vesmír
1924
zobrazit a stáhnout / 7,9 MB
Jaroslav Bidlo
Dějiny Ruska v devatenáctém století -I.
nakladatel:
J. Otto
1907
zobrazit a stáhnout / 5 MB
Jaroslav Bidlo
Dějiny Ruska v devatenáctém století -II.
nakladatel:
J. Otto
1908
zobrazit a stáhnout / 5,9 MB
V.I. Sidorin
Japonsko a SSSR na Dálném východě
nakladatel:
Svaz ruských válečných veteránů v ČSR
1936
zobrazit a stáhnout / 2,5 MB
Jaromír Čelakovský
O středověkém radním zřízení městském v Německu
nakladatel:
nákladem vlastním
1904
zobrazit a stáhnout / 0,6 MB
Oliver Cromwell a anglická republika
nakladatel:
F. Kytka
1878
zobrazit a stáhnout / 1,6 MB
Pogrom proti Ukrajincům v Polsku
nakladatel:
Výkonný komitét zástupců ukrajinských emigrantských organisací v ČSR
1930
zobrazit a stáhnout / 0,8 MB
Karel Feistmantel
Politické zřízení Východní Indie Britské
nakladatel:
J. Otto
1887
zobrazit a stáhnout / 5,1 MB
Zikmund Winter
Šat, strava a lékař v XV. a XVI. věku
nakladatel:
nákladem vlastním
1913
zobrazit a stáhnout / 8,3 MB
Titus Livius
Dějiny od založení Říma, část 1.
nakladatel:
Edv. Grégr
1864
zobrazit a stáhnout / 18 MB
Titus Livius
Dějiny od založení Říma, část 2.
nakladatel:
Edv. Grégr
1872
zobrazit a stáhnout / 18 MB
Vincenc Charvát
Ukrajinci a jejich osvobozenecké hnutí
nakladatel:
Vil'na Hromada
1928
zobrazit a stáhnout / 0,6 MB
Ivan Belov
Ze života bulharského
nakladatel:
R. Promberger
1886
zobrazit a stáhnout / 11,4 MB
František Doucha
Vojáci rozličných národů
nakladatel:
Mikuláš Lehmann
1865
zobrazit a stáhnout / 1,3 MB
George Creel
Americké válečné cíle a mírový program
nakladatel:
Výbor vlády Spojených států pro informování veřejnosti
1918
zobrazit a stáhnout / 1,7 MB
Jiří Viktor Daneš
Balkán po válce roku 1913
nakladatel:
Jos. R. Vilímek
1918
zobrazit a stáhnout / 3,4 MB
Josef Perwolf
Přehled historie narodu ruského
nakladatel:
nákladem vlastním
1868
zobrazit a stáhnout / 6,5 MB
Publius Cornelius Tacitus
Tacitovy Dějiny
nakladatel:
Edv. Grégr
1866
zobrazit a stáhnout / 14,1 MB
Gustav Frank
Toleranční patent císaře Jozefa II.
nakladatel:
C.k. evang. vrchní rada
1881
zobrazit a stáhnout / 6,4 MB
Pavel J. Šulc
Třicetiletá válka se zvláštním ohledem na Čechy
nakladatel:
F. Kytka
1890
zobrazit a stáhnout / 3,3 MB
Čeněk Hevera
Švýcarsko - jeho ústava, jeho vláda, jeho samospráva
nakladatel:
M. Knapp
1890
zobrazit a stáhnout / 4,6 MB
Eduard Rüffer
Válka slovansko-turecká
nakladatel:
Alois Hynek
1877
zobrazit a stáhnout / 74,7 MB
Eduard Rüffer
Válka rusko-turecká
nakladatel:
Alois Hynek
1878
zobrazit a stáhnout / 72,9 MB
Eduard Rüffer
Válka francouzsko-německá roku 1870-1871
nakladatel:
F. Bartel
1872
zobrazit a stáhnout / 27 MB
Josef Ladislav Píč
Dějiny národa ruského
nakladatel:
František Řivnáč
1889
zobrazit a stáhnout / 11,9 MB
Justin V. Prášek
Velikáni dějin starověkých
nakladatel:
E. Beaufort
1904
zobrazit a stáhnout / 5,7 MB
František Hýbl
Bulharsko po vymření Asěnovců
nakladatel:
Historický klub
1906
zobrazit a stáhnout / 1,2 MB
Publius Cornelius Tacitus
Tacitova Germania, čili, Kniha o poloze, mravech a národech Germanie
nakladatel:
Edv. Grégr a syn
1886
zobrazit a stáhnout / 3,4 MB
Karel Kadlec
Valaši a valašské právo v zemích slovanských u uherských
nakladatel:
Česká akademie císaře Františka Josefa
1916
zobrazit a stáhnout / 14,8 MB
Československá pomoc ruské a ukrajinské emigraci
nakladatel:
Ministerstvo zahraničních věcí ČSR
1924
zobrazit a stáhnout / 11,8 MB
1 2 3 4